* Kongremiz Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız...
 
                                            * Kongre En İyi Seçilen Sunumlar Listesi İçin Tıklayınız....

Kongre Daveti

                                                                                                                                            allen c madors ile ilgili görsel sonucu
Prof. Dr. Seval AKGÜN      Prof. Dr. Allen C. Meadors 
Kongre Başkanı                  Eş Başkan

 

Değerli Meslektaşlarım, 

Hasta hakları, genel anlamda sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan bireylerin sırf insan olmaları sebebiyle ilgili mevzuat ile teminat altına alınmış haklarını ifade eder. Hasta haklarının ana hedefi, hastanın  desteklenmesi  ve  toplumsal    boyutta güçlendirilmesidir. Hasta haklarının başında; kişinin bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı, aydınlatılmış onay, bilgilendirilme hakkı, insan bedenine saygı hakkı, gizlilik, özel yaşamın dokunulmazlığı hakkı, bakım  ve  tedavi  hakkı,  hekimini  ve  yardımcı  sağlık personelini ve sağlık kurumunu seçme hakkı, başvuru hakkı ve insan olarak saygı görme gelmektedir. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmekte, “Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir.”  denmektedir.

 

 

 

Türkçe