Ana Konular

(Kongrenin ana konuları ve sunumlar aşağıda belirtilen konularla ilgili olmalıdır)

 • Aydınlatılmış Onam, Hukuki Ve Bilimsel Önemi
 • Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu
 • Türkiye’de Hasta Haklarında Alınan Yol
 • Insan haklari perspektifinden hasta haklari
 • Sağlık Hukuku
 • Hekim Ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları
 • Tibbi hatalar, Malpraktis ve hekim sorumlulugu
 • Hasta Hakları Araştırmaları
 • Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi
 • Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti
 • Özel Hasta Grupları Ve Hasta Hakları:
 • Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefileri Ve Hasta Hakları
 • Hasta Odaklı Bakım Ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları
 • Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları
 • Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü,
 • Hasta Haklarında Mevzuat
 • Araştırma Ve Tıp Etiği
 • Saglik Hukukunda Arastirmalar
 • Halk Sagligi Uygulamalarinda Yasal Boyut
 • E-health Uygulamalarina hukuksal yaklasim
 • Altenatif ve tamamlayici tip uygulamalarinin hukuksal acidan degerlendirilmesi
 • Biyomedikal Etik Sorunlar Ve Hasta Hakları
 • Organ transplantasyonu ve Tibbi etik
 • Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki Etkileri
 • Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler
 • Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları
 • Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 • Dunyada Hasta Hakları Uygulamaları
 • Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları Ve Hasta Hakları
 • Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları,
 • Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları
 • Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta Hakları İlişkisi
 • Hasta Hakları Ve Akreditasyon

Ana Konular

(Kongrenin ana konuları ve sunumlar aşağıda belirtilen konularla ilgili olmalıdır)

 • Aydınlatılmış Onam, Hukuki Ve Bilimsel Önemi
 • Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu
 • Türkiye’de Hasta Haklarında Alınan Yol
 • Insan haklari perspektifinden hasta haklari
 • Sağlık Hukuku
 • Hekim Ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları
 • Tibbi hatalar, Malpraktis ve hekim sorumlulugu
 • Hasta Hakları Araştırmaları
 • Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi
 • Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti
 • Özel Hasta Grupları Ve Hasta Hakları:
 • Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefileri Ve Hasta Hakları
 • Hasta Odaklı Bakım Ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları
 • Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları
 • Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü,
 • Hasta Haklarında Mevzuat
 • Araştırma Ve Tıp Etiği
 • Saglik Hukukunda Arastirmalar
 • Halk Sagligi Uygulamalarinda Yasal Boyut
 • E-health Uygulamalarina hukuksal yaklasim
 • Altenatif ve tamamlayici tip uygulamalarinin hukuksal acidan degerlendirilmesi
 • Biyomedikal Etik Sorunlar Ve Hasta Hakları
 • Organ transplantasyonu ve Tibbi etik
 • Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki Etkileri
 • Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler
 • Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları
 • Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 • Dunyada Hasta Hakları Uygulamaları
 • Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları Ve Hasta Hakları
 • Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları,
 • Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları
 • Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta Hakları İlişkisi
 • Hasta Hakları Ve Akreditasyon