Ana Konular

 

Pandemide Sağlık Çalışanı Olmak

Araştırma Ve Tıp Etiği

Sağlık Çalışanlarına Şiddet

Sağlık Hukukunda Araştırmalar

Pandemi ve sonrasında Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik

Halk Sağlığı Uygulamalarında Yasal Boyut

Sağlık Çalışanlarında Mobbing

E-Health Uygulamalarına hukuksal yaklaşım

Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi

Altenatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının

Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu - Hukuksal Boyutu hukuksal açıdan değerlendirilmesi

Türkiye’ de Hasta Haklarında Alınan Yol 

Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları 

İnsan hakları perspektifinden hasta hakları

Organ transplantasyonu ve Tıbbi etik

Sağlık Hukuku

Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki

Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları Etkileri

Tıbbi hatalar, Malpraktis ve hekim sorumluluğu

Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan

Hasta Hakları Araştırmaları  Bilimsel Yöntemler

Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları

Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları Bilinçlendirmedeki Önemi

Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri

Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti 

Dünya da Hasta Hakları Uygulamaları

Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları

Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği

Hedefleri ve Hasta Hakları,

 

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları, 

Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta

Sağlık Okuryazarlığı ve Hasta Hakları

Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta

Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları Hakları İlişkisi 

Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları

Hasta Hakları ve Akreditasyon Üzerindeki Rolü, 

Hasta Haklarında Mevzuat