Genel Bilgiler

Kongre Adı
10. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi
Ana Tema
"Hasta Sorumluluğu, Etkin İletişim, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği"
Yeri
SPICE Hotels & SPA, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE
Tarih
 14 -17 Kasım 2018
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE
Düzenleyen Kuruluşlar
HAKSAD – HASTA HAKLARI SAVUNMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERNEĞİ, TÜRKİYE
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye
ISHQ - Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, Amerika Birleşik Devletleri, USA
Kongre Sekretaryası
Müzeyyen BAYDOĞRUL / muzeyyen@dunyacongress.com /0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org
Düzenleme Kurulu
Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)
Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA
DR. FATİH ORHAN, TÜRKİYE
DR. ALİ ARSLANOĞLU, TÜRKİYE
Denetleme Kurulu
Nazmi TUTAL (Başkan)
Hüseyin ÇAKMAK (Üye)
Av. Gürkan ARIKAN (Üye)
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi  : 14 Ekim 2018
Bildiri Kabul İlanı                                : 16 Ekim 2018
Kongre Tam Program İlanı               : 20 Ekim 2018
Kongre Kayıt Son Tarih                     : 14 Kasım 2018
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Kayıt ve Danışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi’nde 14 Kasım 2016 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu, İzinler
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde www.hastahaklarikongresi.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine, 0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : 0 312 467 14 24- 419 86 50  Fax: 0 312 419 86 49
e-mail: kayit@dunyacongress.com

Genel Bilgiler

Kongre Adı
10. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi
Ana Tema
"Hasta Sorumluluğu, Etkin İletişim, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği"
Yeri
SPICE Hotels & SPA, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE
Tarih
 14 -17 Kasım 2018
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE
Düzenleyen Kuruluşlar
HAKSAD – HASTA HAKLARI SAVUNMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERNEĞİ, TÜRKİYE
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye
ISHQ - Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, Amerika Birleşik Devletleri, USA
Kongre Sekretaryası
Müzeyyen BAYDOĞRUL / muzeyyen@dunyacongress.com /0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org
Düzenleme Kurulu
Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)
Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA
DR. FATİH ORHAN, TÜRKİYE
DR. ALİ ARSLANOĞLU, TÜRKİYE
Denetleme Kurulu
Nazmi TUTAL (Başkan)
Hüseyin ÇAKMAK (Üye)
Av. Gürkan ARIKAN (Üye)
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi  : 14 Ekim 2018
Bildiri Kabul İlanı                                : 16 Ekim 2018
Kongre Tam Program İlanı               : 20 Ekim 2018
Kongre Kayıt Son Tarih                     : 14 Kasım 2018
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Kayıt ve Danışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi’nde 14 Kasım 2016 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu, İzinler
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde www.hastahaklarikongresi.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine, 0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : 0 312 467 14 24- 419 86 50  Fax: 0 312 419 86 49
e-mail: kayit@dunyacongress.com