Genel Bilgiler

Kongre Adı
11. ULUSLARARASI HASTA HAKLARI ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONGRESİ
Ana Tema
“Günümüzde Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği ve Etkin İletişim Yolları”
Yeri
Sherwood Exclusive Hotels,  Lara - ANTALYA / Türkiye
Tarih     
13 - 16 Aralık 2020
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE
Düzenleyen Kuruluşlar
HAKSAD-HASTA HAKLARI SAVUNMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 
SAD-SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye
(SÇHGD) Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği / Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye
ISHQ -Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, ABD
Kongre Sekreteri
Müzeyyen BAYDOĞRULmuzeyyen@dunyacongress.com/0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org
Düzenleme Kurulu  
Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)
Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA
DR. ALİ ARSLANOĞLU, TÜRKİYE
Tuncay OKÇU / TÜRKİYE
Denetleme Kurulu
Av. Gürkan ARIKAN (Başkan)
Hüseyin ÇAKMAK       (Üye)
Didem Aslı YELDAN    (Üye)
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eşzamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi   : 09 Kasım 2020
Bildiri Kabul İlanı                      : 20 Kasım 2020
Kongre Tam Program İlanı            : 25 Kasım 2020 
Kongre Kayıt Son Tarih               : 13 Aralık 2020
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online olarak yüklenecektir. Bir örneği de  muzeyyen@dunyacongress.com adresine gönderilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
KayıtveDanışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi’nde 13 Aralık 2020 günü 08:00 ’de ANTALYA’ da açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
DavetMektubu, İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre
Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde kayit@dunyacongress.comemail adresine imzalı olarak kayıt formunu göndererek ya da 0312.467 1424 ve 419 8650 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : 0 312 467 14 24- 419 86 50  Fax: 0 312 419 86 49
e-mail: kayit@dunyacongress.com