Genel Bilgiler

 
Kongre Adı
 
12. ULUSLARARASI HASTA HAKLARI ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONGRESİ
 
 
Ana Tema
 
 “Pandemide Hasta ve Sağlık Çalışanı Olmak ve Sağlık Çalışanlarına Şiddet”
 
 
Yeri
 
Trans Atlantik Resorts Spa Hotels Göynük / Antalya ve Online Dijital Platform
 
Tarih     
01-04 Haziran 2021
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE
Düzenleyen Kuruluşlar
HAKSAD - HASTA HAKLARI SAVUNMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ 
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye
(SÇHGD) Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği / Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye
ISHQ -Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, ABD
Kongre Sekreteri
Müzeyyen BAYDOĞRULmuzeyyen@dunyacongress.com/0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org
Düzenleme Kurulu  
Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)
Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA
DR. ALİ ARSLANOĞLU, TÜRKİYE
Tuncay OKÇU / TÜRKİYE
Denetleme Kurulu
Av. Gürkan ARIKAN (Başkan)
Hüseyin ÇAKMAK       (Üye)
Didem Aslı YELDAN    (Üye)
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eşzamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi   : 01 Mayıs 2021
Bildiri Kabul İlanı                      : 03 Mayıs 2021
Kongre Tam Program İlanı            : 05 Mayıs 2021  
Kongre Kayıt Son Tarih               : 01 Haziran 2021
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online olarak yüklenecektir. Bir örneği de  muzeyyen@dunyacongress.com adresine gönderilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
KayıtveDanışma 
Kayıt 01 Haziran 2021 günü akşamına kadar yapılabilir.
DavetMektubu, İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre
Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde kayit@dunyacongress.com e-mail adresine imzalı olarak kayıt formunu göndererek ya da 0312.467 1424 ve 419 8650 nolu Telefonlar yapılabilir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : 0 312 467 14 24- 419 86 50  Fax: 0 312 419 86 49
e-mail: kayit@dunyacongress.com