Genel Bilgiler

Kongre Adı

11. ULUSLARARASI HASTA HAKLARI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONGRESİ

Ana Tema
“Günümüzde Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği ve etkin İletişim Yolları”
Yeri
Akgün Hotels - Elazığ / Türkiye
Tarih
10-13 Haziran 2020
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE
Düzenleyen Kuruluşlar
HAKSAD-HASTA HAKLARI SAVUNMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ / TÜRKİYE
SAD-SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye
(SÇHGD) Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği / Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye
ISHQ - Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, Amerika Birleşik Devletleri, USA
Kongre Sekreteri
Müzeyyen BAYDOĞRUL /  muzeyyen@dunyacongress.com/ 0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org
Düzenleme Kurulu
Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)
Tuncay OKÇU / TÜRKİYE
DR. ALİ ARSLANOĞLU, TÜRKİYE
Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA 
Denetleme Kurulu
Av. Gürkan ARIKAN (Başkan)
Hüseyin ÇAKMAK       (Üye)
Didem Aslı YELDAN    (Üye)
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eşzamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi   : 20 Mayıs 2020
Bildiri Kabul İlanı                                 : 25 Mayıs 2020
Kongre Tam Program İlanı                : 30 Mayıs 2020  
Kongre Kayıt Son Tarih                      : 10 Haziran 2020
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online olarak yüklenecektir. Bir örneği de  muzeyyen@dunyacongress.com adresine gönderilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Kayıt ve Danışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi’nde 10 Haziran 2020 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu,  İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre 
Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde kayit@dunyacongress.com email adresine imzalı olarak kayıt formunu göndererek ya da 0312.467 1424 ve 419 8650 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.
Organizasyon
DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Tel : 0 312 467 14 24- 419 86 50  Fax: 0 312 419 86 49
e-mail: kayit@dunyacongress.com