Genel Bilgiler

Kongre Adı
9. ULUSLARARASI HASTA ve ÇALIŞAN HAKLARI KONGRESİ
Ana Tema
"Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hak ihlalleri, Çözüm Yolları ve Çalışan Güvenliği"
Yeri
Limak Atlantis Resorts Hotels, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE
Tarih
08-11 Kasım 2017
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN ( Başkan )
Düzenleyen Kuruluşlar
SAD – Sağlık Akademisyenleri Derneği, TÜRKIYE
HAKSAD - Hasta Hakları Savunma Araştırma Ve Geliştirme Derneği, TÜRKIYE
Kongre Sekreteri
Müzeyyen BAYDOĞRUL 
muzeyyen@dunyacongress.com
0507.291 59 49
Web Adres
www.hastahaklarikongresi.org 
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi : 10 Ekim 2017 (15 EKİM 2017,YE KADAR UZATILMIŞTIR.)

Bildiri Kabul İlanı                            : 15 Ekim 2017

Kongre Tam Program İlanı              : 20 Ekim 2017

Kongre Kayıt Son Tarih                  : 08 Kasım 2017

Bildiriler:
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada  muzeyyen@dunyacongress.com veya kayit@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.
Kabul edilen bildiriler kongrede dağıtılacak olan kongre özet kitabında yayınlanacaktır.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
 
Kayıt ve Danışma :
Kayıt ve danışma masaları Otel  Kongre Merkezi’nde 08 Kasım 2017 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu, İzinler:
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt:
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt kongre öncesinde www.hastahaklarikongresi.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine,
0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.