Kongre ANA Programı

15. QPS 2021
www.qps-antalya.com
01-04 Haziran 2021
12. HHK 2021
www.hastahaklarikongresi.org
01-04 Haziran 2021
01 Haziran 2021 - Salı
12:00 –24:00
Kayıt ve Otele Yerleşme
14:00 – 17:00
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU / Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,
18:30 – 19:30
Resmi Açılış, Hoş Geldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
02 Haziran 2021 - Çarşamba
09:30 – 10:30
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve
Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Kongre Eş -Başkanı ,
Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, Kurucu Rektör, ABD (ONLINE)
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,
Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI(ONLINE)
Prof. Dr. Figen Çizmeci ŞENEL,
 TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Başkan, TÜRKİYE (ONLINE)
T.C. Sağlık Bakanlığı – Bir Temsilci
10:30 – 10:45
Kahve Arası
10:45 – 12:30
AÇILIŞ KONFERANSI - Salon 1 / (Ortak Konferans) -   WEBİNAR - (ONLINE)
Konferans 1 =HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN SALGIN VE ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
- KÜRESEL TEHDIT; COVID-19 PANDEMISI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
HİNDİSTAN’ DA COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BOYUTU
PROF. DR. K.R. NAYAR, Halk Sağlığı Küresel Enstitüsü MPH ve PhD Programları Direktörü, Santhigrini Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, Trivandrum, Kerela, HİNDİSTAN (ONLINE)
BOSNA HERSEK’TA DİŞ KLİNİKLERİNDE LEJYONELLA RİSKİ
PROF.DR.ZAREMA OBRADOVİĆ ¹, Amar Žilić ¹ , ² Eldina Smječanin1
¹ Faculty Of Health Studies, University Of Sarajevo/² Federal Administration For Inspection Affairs, Health Inspectorate, BOSNA HERSEK,  (ONLINE)
SAĞLIK KURULUŞLARINDA MÜKEMMELLİK, BASAMAKLAR, STRATEJİLER VE ENGELLER
PROF. DR. KHAN YAWAR HAYAT  Vice Principal & HOD (Dental Materials), Assistant Dean (Medical Education)Medical Administrator & Chief Proctor  , Riphah International University, Islamabad, PAKISTAN
Director Centre of Excellence in Leadership, Innovation & Quality (CLIQ), Member Advisory Board Curriculum Committee & Program Coordinator (MSLDE) Ras Al Khaimah College of Dental Sciences (RAKCODS) , Ras Al Khaimah, UAE
Director Academy of Leadership Sciences Switzerland (ALSS) (South Asia & UAE)Prof Medical Education (ALSS)Zurich, SWITZERLAND,  (ONLINE)
ENFEKSİYON VE COVID-19
DR. ASİMAN HASANOV, Saftrans Limited, AZERBAYCAN (ONLINE)
12:30 – 14:00
Öğlen Yemeği
14:00 – 15:00
 (Ortak Konferans)  Salon 1 / -   WEBİNAR - (ONLINE)
Konferans 2 = PANDEMİ, SALGIN VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİNDE AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,
Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş Birliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI
Konuşmacılar
COVİD-19 PANDEMİSİ VE HASTA GÜVENLİĞİ
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,  Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş Birliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI (ONLINE)
GÜVENLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI, GÜVENLİ HASTA-RİSK YÖNETİMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
PERSONEL GELİŞİMİNDE DUYGUSAL ZEKA
Cihan ERASLAN,  SKSPro – AKCE Yaz, Tekn, Ar-Ge San.Tic.AŞ, Proje Yöneticisi, Samsun, Türkiye
15:00 – 16:30
 (Ortak Konferans)  Salon 1 / -   WEBİNAR - (ONLINE)
Konferans 3 =   HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDA YENİLİKLER VE KALİTE İYİLEŞTİRMEDE GÜNCELLİKLER, BAŞARILI MALİYET ETKİN PERFORMANS İYİLEŞTİRME PROJELERİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,
Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş Birliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI
Konuşmacılar
HASTANELERİ NASIL YAŞATIRIZ? HASTALARIN YOLCULUĞUNU DESTEKLEMEK AMACIYLA  GELİŞTİRİLEN HASTANE YAŞATMA REHBERLERİNDEKİ ENGELLER.
Prof. Dr. Paul Barach, MD, MPH,Wayne State University School of Medicine, Children’s Hospital of Michigan. Lecturer and senior advisor to dean, ABD (ONLINE)
COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA SAĞLIK TESİSLERİNDE LİDERLİK
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI,  Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İş Birliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI ONLINE
İŞ YERLERINDE KRONIK HASTALIĞI OLAN ÇALIŞANLARIN  IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK IÇIN BIR REHBERIN UYARLANMA ÇALIŞMASI – TEST VE DOĞRULAMA
Yrd. prof. Elisaveta Petrova-Geretto, Dr. Rumen Iliev, D-r Boyko Mirazchiysky,Prof. Zlatitsa Petrova
Halk Sağlığı Fakültesi, Tıp Üniversitesi – Sofya  ONLINE
COVİD-19 PANDEMİSİNDE KALİTE , AKREDİTASYON, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİN’DE NELER YAPTIK?
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
16:30 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 18:00
 (Ortak Konferans)  Salon 1 / -   WEBİNAR -  ONLINE
Konferans 4=SALGIN VE PANDEMİLER DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
HASTA HAKLARI VE UYGULAMALAR
Eren BİNGÖL, TC. Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü, Ankara, TÜRKİYE
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI
Av. Arb. Ümit ERDEM, (HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği, Başkan Yardımcısı, TÜRKİYE  ONLINE
COVID-19 Pandemisinde Endikasyon Dışı İlaç Kullanımının Ceza Hukukuna Etkisi
Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ,  Başkent Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Ankara, TÜRKİYE  ONLINE
“MALPRAKTİS, HASTA HAKLARI, SAĞLIK ÇALIŞAN SORUMLULUĞU, HUKUKSAL SORUMLULUK”
(İLGİNÇ VAKALAR) - “EVDE BAKIM, HUKUKİ HAKLAR”
Av. Gürkan ARIKAN, HAKSAD –Hasta Hakları Savunma Araştırma ve Geliştirme Derneği, Başkan Yardımcısı, Türkiye
18:00 – 18:30
 (Ortak Konferans)  Salon 1 / -   ONLINE
Panel 1 =IT TEKNOLOJİLERİNİN SİSTEMDEKİ ROLÜ, UYGULAMADA YENİLİKLER,
DEVRİM NİTELİĞİNDE DENEYİMLER  VE E-SAĞLIK.
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
Konuşmacılar
 
COVİD -19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ
Gökmen KUVVET, AKGÜN Grup  Yurtdışı Sağlık Bilişimi İş Geliştirme ve Satış Koordinatörü, Ankara, Türkiye
21:00-22:30
YALIN BAŞLARKEN PROBLEMİ ÇÖZELİM / Eğitimci = Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ
03 Haziran 2021 - Perşembe
09:30 – 10:30
 (Ortak Konferans)  Salon 1 / -   WEBİNAR - (ONLINE)
Konferans 5 =PANDEMİ VE HUKUKİ SORUNLAR
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Dr. h.C. Hakan HAKERİ, Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı, The Law Office İstanbul Hukuk Bürosu,
Gürcistan Grikol Robakidze Üniversitesi Fahri Doktoru, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN HUKUKİ YOLLARLA KORUNMASI
Prof. Dr. Dr. h.C. Hakan HAKERİ, Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı, The Law Office İstanbul Hukuk Bürosu,
Gürcistan Grikol Robakidze Üniversitesi Fahri Doktoru, İstanbul, TÜRKİYE ONLINE
ALMAN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE COVİD19 BAĞLAMINDA HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARINA ETKİLER
Prof. Dr. Dr. H.C. Yener ÜNVER, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbul,  TÜRKİYE  ONLINE 
COVID-19 AŞISI VE HUKUKİ SORUNLAR
Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Fakülte
Temsilcisi, İstanbul, TÜRKİYE  ONLINE
10:30– 10:45
Kahve Arası
10:45 - 12:00
PANEL – 1.1 / Salon-1
15. QPS 2021 –
PANEL – 1.2 / Salon-2  -
15. QPS 2021–
ONLINE SUNUMLAR - 1
 
PANDEMIDE KLİNİK HIZMETLERDE KALİTE VE AKREDİTASYON UYGULAMALARI
COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK KURULUŞLARI
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü TÜRKİYE,  Misafir ProfesörUNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
 
Konuşmacılar
PANDEMİDE YALIN YÖNETİM
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ – 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDEN ALTI SİGMANIN İNCELENMESİ
Şule ÖNERYüksek İhtisas Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara, Türkiye
COVİD-19 İLE ENFEKTE CERRAHİ HASTASININ AMELİYATHANEYE GÜVENLİ TRANSFERİ; ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENEYİMLERİ
İlknur DURNA, Adana Şehir Hastanesi, Başhemşire, Adana, Türkiye
BİR DEVLET HASTANESİNDE PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİNİN GÖZLEM, DENEYİM VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kırık Mehmet Sabri *, Tuncay Suat**, Kaplan Askeri Ufuk*
*Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, Diyarbakır,
**Bingöl Üniversitesi, Bingöl Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl, Türkiye
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME ANLAYIŞINDA PERFORMANS GÖSTERGELERİ, KURULLAR, AKREDİTASYON VE LİDERİN YERİ
Seyyal HACIBEKİROĞLU SEY Danışmanlık Kurucusu, Yönetim Danışmanı, İstanbul, Türkiye
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TELE SAĞLIK VE TELE TIP HİZMETİNİN KULLANIMI
Çelik, Ceylan Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Hemşire,
Bingöl, Ayşegül Aydıncık Devlet Hastanesi, Hekim, Türkiye
Erdoğan, Yoldaş Çukurova üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Adana, Türkiye  ONLINE
KATARAKT CERRAHİSİ POST-OPERATİF ENFEKSİYONLARINA KARŞI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ TERCİHLERİ: RUTİN UYGULAMALARA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI
ARSLAN, Gürcan Doğukan, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Bitlis, TÜRKİYE
ALKAN, Abdurrahman Alpaslan, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, TÜRKİYE  ONLINE
PANDEMİ SÜRECİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM – UZAKTAN DENETİM
Dr. Öğr. Üyesi  Selden ÇEPNİ , Işık Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  ONLINE
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE STANDARTLARININ ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Dr. İlknur Sayan*, İlknur Konca**
İstanbul Kent Üniversitesi, Kalite Direktör Yardımcısı** İstanbul, Türkiye ONLINE
İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN İŞTEN AYRILMALARINDA PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA
Aslı YEŞİL1, Şehrinaz Polat2, Habibe Ayyıldız Erkan3
1-Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Kampüsü1. 2-- İstanbul Üniversitesi
ONLINE
 
12:00 – 14:00
Öğlen Yemeği
Öğlen Yemeği
 
14:00 – 15:15
PANEL – 2.1 / Salon-1
15. QPS 2021 –
PANEL – 2.2 / Salon-2  -
15. QPS 2021 –
 ONLINE SUNUMLAR -2
 
TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ, SONUÇLARI VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRMEDE INNOVATİF YÖNTEMLER
 
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Ali DURMUŞ,
Avrasya Hastanesi, Genel Cerrah, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,
 SBÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
 
Konuşmacılar
“HASTA MERKEZLİ BAKIM YETKİNLİĞİ” KONUSUNDA HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ “BOLU AİBÜ İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ”
Songül YORGUN-1, Sibel ÖZER ÖZSOY-2, Keziban TÜRKEN GEL-3, Erdoğan ŞENTÜRK-4, Hatice EFE BAYSAL-5, Merve KAYALIOĞLU, Yasemin ÇETİN, Özgül KONUK
Uzman Hemşire-1.Hemşire-2.Kalite Yönetim Direktörü-3.
Sağlık bakım Hizmetleri Müdürü-4.Hemşire-5. Hemşire-6.
Bolu AİBÜ İzzet Baysal EAH
COVİD-19 SÜRECİ VE SWOT ANALİZİ “BAİBÜ İZZET BAYSAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ”
Muhammed Nur ÖGÜN1, Erdoğan ŞENTÜRK, Satılmış BİLGİN, Songül YORGUN, Tülin FIRAT, Sibel ÖZER ÖZSOY
Bolu AİBÜ İzzet Baysal EAH, Bolu, Türkiye
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19’A KARŞI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
Keziban TÜRKEN GEL1,Merve KAYALIOĞLU2, Semra KOÇ3,  Hayrettin AKDENİZ4, Songül YORGUN5
Uzman Hemşire1. Uzman Hemşire2. Hemşire3. Prof.Dr4. Uzman, Hemşire5./Bolu AİBÜ İzzet Baysal EAH, Türkiye
DÜŞME RİSKİ YÜKSEK BELİRLENEN YATAN HASTALARDA GERÇEKLEŞEN DÜŞME OLAYLARININ İNCELENMESİ: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
OĞUZ Pınar, Memorial Ataşehir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Süpervizör Hemşire, İstanbul, TÜRKİYE
PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMLERE ARA VERİLMESİNİN HASTANE ÇALIŞANLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ KONULARINDAKİ ETKİSİ
COŞKUNIRMAK Burçin,SEVER METİN Ceyda, TOPLAR AKBAŞ Güner, SOYDAN Duygu
Özel Palmiye Hastanesi, Hatay, TÜRKİYE
HEMODIYALIZ TEDAVISI ALAN HASTALARDA FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYLERININ VE DÜŞME RISKLERININ BELIRLENMESI
Zülfünaz ÖZER1, Semanur Kumral ÖZÇELİK2, Ayşe Nefise BAHÇECİK3
1Dr. Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye,
2Dr. Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,
3Prof. Dr., Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye  ONLINE
İNFERTİLİTE, BESLENME ve YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öğrenci. Dyt. Edanur Yılmaz, Öğr. Gör.  Tuğçe Elbüken,
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kayan Tapan, Doç. Dr. Birkan Tapan
T. C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  ONLINE
CERRAHI BRANŞLARDA MALPRAKTIS KORKUSU
Uzm. Dr. Levent Doğan – Tatvan Devlet Hastanesi, Bitlis, Türkiye  ONLINE
ÇOCUKLARI KAZALARDAN KORUMA
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz AKÇAYPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğum Bakım Ünitesi, Denizli, ONLINE
SEZARYEN DOĞUMLARDA TEN TENE TEMASIN YENİDOĞANLARIN EMME YETERLİLİĞİ VE ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Betül YAVUZ - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D./ Dr.Öğr.Üyesi/ Kütahya-Türkiye
Leman Mürüvvet ERKAYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı/ Yüksek Lisans Öğrencisi/Hemşire, Türkiye
 ONLINE
 
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 –16:30
PANEL – 3.1 / Salon-1
12. HHK 2021
PANEL – 3.2 / Salon-2 -
12. HHK 2021
ONLINE SUNUMLAR - 3
 
PANDEMİDE CERRAHİ UYGULAMALAR VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ. HASTA GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?-
PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARTAN ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILDI/YAPILMADI ?
 
Oturum Başkanı
Dr. Ayhan TABUR, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, TÜRKİYE
Prof. Dr.Ayşe Nefise BAHÇECİK - Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 
Konuşmacılar
CANLI VERİCİLİ KARACİĞER TRANSPLANTASYONU İNTRAOPERATİF SÜREÇ İŞLEYİŞİ; HASTA GÜVENLİĞİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
ilknur DURNA - Ameliyathane /Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana-Türkiye
Nuh Bayram - Ameliyathane /Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana/Türkiye
Bilgehan Kahveci - Doku ve Organ Nakil Koordinatörlüğü/Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana/Türkiye
Nehir Somyürek - Yoğun Bakım Kliniği/Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana/Türkiye
COVID-19 İÇIN YOĞUN BAKIM OLUŞTURULMASI, HASTA BAKIMI VE YOĞUN BAKIM NORMALLEŞME SÜRECI; ADANA ŞEHIR EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI YOĞUN BAKIM HEMŞIRELERININ DENEYIMLERI
Nehir SOMYÜREK - Yoğun Bakım, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana, TÜRKİYE
İlknur DURNA – Ameliyathane, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adana, TÜRKİYE
HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Songül Yorgun - Muhammed Nur ÖGÜN - Merve KAYALIOĞLU - Hatice EFE BAYSAL - Sibel ÖZER ÖZSOY
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye
BİREYSEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ SÜREÇLERİNE KATILIM VE HASTA GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARI
Yağmur Yılmaz, Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu, M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Nurten Özçelik, Sağlık Yönetimi Bölümü, M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Kevser Burcu ÇALIK, Sağlık Yönetimi Bölümü, M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
HEKİMLERDE COVİD-19 KORKUSUNUN İNCELENMESİ
Dr. Ayhan TABUR, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, SBÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET: ACİL SERVİS ÖRNEĞİ
Zülfünaz ÖZER1, Ayşe Nefise BAHÇECİK2, Damla Öztürk3
1Dr. Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
2Prof. Dr., Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Hemşire, Hemşirelik Anabilim Dalı,Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ONLINE
HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE SPİRİTÜEL BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HAS Emine *, *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / İstanbul / Türkiye
BAHÇECİK Ayşe Nefise**, **İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / İstanbul / Türkiye ONLINE
HEMŞİRELERİN GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARI
Semanur Kumral Özçelik - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Ayşe Nefise Bahçecik - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Merve Çelebi - Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Hacer Kulakcı - Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Türkiye  ONLINE
HEMŞİRELERDE ETİK DUYARLILIK VE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK
TÜRKUÇAR, Şenay*, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
BAHÇECİK, Ayşe Nefise**, **İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. ONLINE
 
16:30 – 17:45
KONFERANS – 6 -Salon -1 / (Ortak Konferans)
COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET İLİŞKİSİ
Oturum Başkanı
Dr. Mehmet Ozan UZKUT,  Mobbing Derneği Antalya Şube Başkanı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
COVID-19 DAN ÖLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIĞI SAYILMASI
Dr. Mehmet Ozan UZKUT,Mobbing Derneği Antalya Şube Başkanı, TÜRKİYE
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI UYGULANAN ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, HUKUKİ VE İDARİ TEDBİRLER
Av. Semih ÖNEM,ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Derneği, Hukuk Danışmanı TÜRKİYE
21:00 – 23:00
WORKSHOP - SKS6 PAYLAŞIM TOPLANTISI Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,
04 Haziran 2021 - Cuma
09:30 – 11:00
KONGRE DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI, SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ OTURUMU
KAPANIŞ
 
 
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör,UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD