KONGRE TASLAK PROGRAMI

08 Kasım 2017 - Çarşamba

13:00

Kayıt ve Otele Yerleşme

18:00 – 21:00

Resmi Açılış, Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği

09 Kasım 2017 - Perşembe

09:00 – 10:00

Açılış Töreni

T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcisi

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı; Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,

St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE

10:00 - 10:45

KONFERANS 1:

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK İHLALLERİ, ÇÖZÜM YOLLARI

10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

Eş Zamanlı Oturumlar 1

 

Oturum 1.1:

SAĞLIK POLİTİKALARI VE DEĞİŞİMLERİN HASTA HAKLARI UZERİNDEKİ ROLÜ

Oturum 1.2:

HEKİM VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HAKLARI

Oturum 1.3:

HASTA HAKLARI UYGULAMALARI, HASTA HAKLARI İHLAL NEDENLERİ VE HASTA ÖZERKLİĞİ

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği               

14:00 – 15:30

Eş Zamanlı Oturumlar 2

 

Oturum 2.1:

HASTA GÜVENLİĞİ, KALİTE VE HASTA HAKLARI, HİZMET KALİTE STANDARTLARINDA HASTA HAKLARI UYGULAMALARI

Oturum 2.2:

MEDYANIN SAĞLIKTAKİ ROLÜ VE SORUMLULUĞU

Oturum 2.3:

ORGAN TRANSPLANTASYONU VE TIBBİ ETİK

15:30 – 15:45

Kahve Arası

15:45 – 17:00

KONFERANS 2:

TÜRKİYE’ DE HASTA HAKLARINDA ALINAN YOL

 10 Kasım 2017 - Cuma

09:00 -10:30

KONFERANS 3:

TIBBI UYGULAMA HATALARİ VE SORUMLULUK

10:30 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

Eş Zamanlı Oturumlar 3

 

Oturum 3.1:

ÖZEL HASTA GRUPLARI VE HASTA HAKLARI

Oturum 3.2:

AYDINLATILMIŞ ONAM, HUKUKİ VE BİLİMSEL ÖNEMİ

Oturum 3.3:

E-HEALTH UYGULAMALARINA HUKUKSAL YAKLAŞIM

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği               

14:00 – 15:30

Eş Zamanlı Oturumlar 4

 

Oturum 4.1:

HASTA HAKLARI BAKIMINDAN TÜRK CEZA KANUNU

Oturum 4.2:

SAĞLIKTA KARAR VERME SÜRECİNDE HASTANIN ROLÜ VE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ

Oturum 4.3:

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI ARAŞTIRMALARI

15:30 – 15:45

Kahve Arası

15:45 – 17:00

KONFERANS 4:

ULUSLARARASI PERSPEKTİFTEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

20:00 –

GALA EĞLENCESİ VE KUTLAMA

 11 Kasım 2017 - Cumartesi

09:30 -10:30

KONFERANS 5:

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE HASTA SORUMLULUĞU

10:30 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:15

Eş Zamanlı Oturumlar 5

 

Oturum 5.1:

BİYOMEDİKAL ETİK, GENETİK VE REPRODUKTİF TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ HUKUKSAL BOYUTU

Oturum 5.2:

İLAÇ ÇALIŞMALARINDA HASTA VE SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERİN HAKLARININ KORUNMASI

Oturum 5.3:

ALTENATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEGERLENDİRİLMESİ

12:15 – 13:30

KAPANIŞ OTURUMU:  HASTA HAKLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN GELECEK YILLARDA HAREKET PLANI HAZIRLAMA -PANEL

 

Salon 1

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı; Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,

St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE