Sağlık Akademisyenleri Dergisi

       

   https://dergipark.org.tr/sagakaderg 

 Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  Health Care Academician Journal

  www.saglikakademisyenleridergisi.com
  www.scopemed.org

  Mevcut Yayın    : 2020, Cilt: 7, Sayı: 1
  ISSN                : 2148-7472 -- ISSN
  ISSN (Online)    : 2636-7572
  BASIM              : Yılda 4 Defa Yayımlanır
  YAYIMCI           : Dünya Kongre

  EDİTÖRLER       : Prof.Dr. Seval AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, 
                            Dr. Selahattin TUNCER, Dr. Şemsettin VAROL